Az 1942-es repülőgép-hordozó ütközetek honlapja

Mindig lenyűgöztek a repülőgépek és a hajók. El lehet képzelni, hogy egy ilyen embernek mit jelentenek azok az eszközök, melyek e kettőt egyesítik. Elég, ha annyit mondok, hogy valahányszor megpillantok egy képet egy repülőgép-hordozó lapos fedélzetéről, aszimmetrikusan elhelyezett tornyáról, a fedélzetén darázsrajként felsorakozó repülőgépekről, valami különleges érzés fog el. Nem véletlen, hogy a repülőgép-hordozók története is érdeklődésem fókuszába került, főleg az az év, mikor először hívták egymást párviadalra.

Ezekre az eseményekre a Csendes-óceánon került sor az egymásnak rugaszkodó Japán és Egyesült Államok között 1942-ben. Innen a honlap címe (ha jól tudom, volt egy ilyen című számítógépes játék is, úgyhogy nem túl eredeti :) ).

1942 év elején egy megszégyenül, súlyos veszteségeket szenvedett, visszavonulóban lévő Amerika állt szemben egy győzedelmesen előrenyomuló Japánnal, míg az év végére az amerikai tengerészeknek sikerült ezt a helyzetet visszájára fordítani, már csak idő kérdése volt, mikor sikerül teljesen térdre kényszeríteni a szigetországot. A fordulatban kiemelkedő szerepe volt négy csatának, melyeket repülőgép-hordozókkal vívtak meg a hadtörténetben először. Bár a repülőgép-hordozók története az első világháborúban kezdődött, és a mai napig tart, olyan csata, melyet mindkét fél ilyen fegyverekkel vívott meg mindössze hat zajlott le, ebből négy ebben az évben. Még két hordozós ütközetre került sor 1944-ben, de itt már az amerikaiak elsöprő fölénye érvényesült, míg a 42-es csatákban kb. azonos nagyságú erők csaptak össze. Az 1942. év kulcs év a csendes-óceáni háborúban, és a repülőgép-hordozók történetében kiemelkedő jelentőségű. Erről a négy csatáról próbáltam összehozni egy kis összefoglaló médiát. 

A honlap még nem teljes, adós vagyok még illusztrációkkal, térképekkel, hivatkozásokkal. Nem szándékozom magárahagyni, folyamatosan fejlesztgetem. 

A kedves olvasó észrevételeit, véleményét a pacific42@uw.hu címre írhatja meg, vagy megtalál a  hajós fórumokon EDE niknéjmen. Nem igérem, hogy minden észrevételre reagálok, de a honlap további fejlesztésénél biztosan figyelembe fogom venni.

Célom egyrészt az ismeretterjesztés, másrészt az öncélú alkotás. Művemtől ne várjon senki se tudományos alaposságot, lelkes amatőr munka. Azért természetesen próbáltam törekedni a pontosságra, és kerülni a légből kapott információkat. A négy csata 30-40 hadihajók elleni „légihuszár-rohamból” áll, hogy a monotonitást megtörjem itt-ott megpróbáltam fűszerezgetni a szövegezést, remélem eredménnyel. Azt is remélem, nem zavar senkit sem, hogy egyik másik cikkben a repülőgép-hordozó és az anyahajó kifejezést szinonimaként használtam szintén az egyhangúságnak üzenve hadat. Ha a Kossuth Kiadó megengedheti magának, akkor gondolom én is. Mind ezek után kellemes olvasgatást kíván:

A szerző

A cikkekben olvasható tények, adatok bárki által felhasználhatóak, a védelem csak a "fogalmazványra" vonatkozik.  

©  Mihalik László

Következő oldal

Powered by NVU, GIMP2, Code.Genie 2.8
Tanácsadás (grafika, dizájn):  Németh Szilvia
Tesztelve: Mozilla Firefox 2, 3    Internet Explorer 7